INFORMACE K TRÉNINKŮM NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023.

Vážení členové SK-KATANA z.s. a zájemci o tréninky karate. Od 5. září 2022 začínáme pravidelné tréninky  v obou oddílech. 

1. Oddíl v TJ Sokol Královské Vinohrady, ul. Polská 2400/1a, 120 00, Praha 2 – Vinohrady. 

    Pondělí, středa 17.00 – 18.00.

    Pátek 18.00 – 19.00

    Základní cena: 1000,- Kč/ měsíc. Prosinec 700 Kč/měsíc. 

    Jednotlivý trénink pro ty, kdo nechodí pravidelně – 200,- Kč/ 1 trénink. 

    Zkušební trénink je zdarma. 

Slevy: Pro druhou osobu z jedné rodiny sleva 25%, pro třetí osobu z jedné rodiny sleva 40%, pro čtvrtou osobu s jedné rodiny sleva 50%. 

Kontaktní informace: tel: +420 737 529 432, e-mail: sensei@sk-katana.cz   

2. Oddíl v Dětském Domově Dolní Počernice. ul. Národních hrdinů 1, 190 12, Praha-Dolní Počernice. 
    Pondělí, středa, 18.00 – 19.00   
    Pátek 19.00 – 20.00   
    Cena: 600,.- Kč/měsíc. 

    Jednotlivý trénink pro ty, kdo nechodí pravidelně – 200,- Kč/ 1 trénink. 

    Zkušební trénink je zdarma. 

    Slevy nejsou z důvodu omezené kapacity tělocvičny. 

    Kontaktní informace: tel.: +420 731 100 777, e-mail: tonda@sk-katana.cz

Platební podmínky pro oba oddíly: Měsíčně. Vždy do 10. dne každého měsíce bankovním převodem s poznámkou: jméno, příjmení, a období za které je platba odeslána. V případě zrušených tréninků ze strany klubu, včetně případných vládních opatření (pandemie a pod.) vrací se odpovídající částka. 

ZPĚT
× WhatsApp Chat