Rubriky
Kihon

Kansetsu Geri (Kihon Ashihara-Karate)

Autor: sensei

Ashihara Karate Branch Chief. NIKO

Zpět
× Jak Vám mohu pomoci?