Zkušební řád Ashihara-Karate

Předepsané techniky na zkoušky na STV Kyu a Dan

ASHISHARA KARATE

V případě rozhodnutí B.CH. je možné využít i tuto část zkušebního řádu:
Pro všechny stupně platí:
• musí znát základy etiky v DOJO
• musí mít aktivní přístup ke Karate
• musí znát všechny techniky a katy z předchozích stupňů

10. kyu – oranžový pás

minimálně 2 měsíce stálého tréninku

Základní zadání:
• označení Karate-Do nebo Ashihara-Karate
• správný způsob skládání Karate-Gi
• správný způsob nošení Karate-Gi
• etika Dojo
• hlavní cvičení, rozcvičení a kondice

Postoje:
• Fudo dachi
• Sanchin dachi
• Heiko dachi
• Yoi dachi
• Kumite no kamae
• Zenkutsu dachi

Údery:
• Seiken jodan tsuki
• Seiken chudan tsuki
• Seiken ago uchi
• Uraken shomen uchi

Bloky:
• Jodan uke
• Soto uke
• Uchi uke
• Gedan barai
• Gedan uke

Kopy:
• Hiza ganmen geri
• Mae geri
• Mae geri keage
• Kinteki geri
• Mawashi hiza geri

Hody:
• Ura nage

Test síly:
• Techniky na lapách

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• Blokování útoků s bloky gedan barai a soto uke

9. kyu – oranžový pás a modrý pruh

minimálně 3 měsíce stálého tréninku

Základní zadání:
• historie Karate-Do nebo Ashihara-Karate
• označení Kanku- logo stylu

Postoje:
• Heisoku dachi
• Kiba dachi

Údery (tsuki, uchi):
• Uraken sayuu uchi
• Uraken hize uchi
• Uraken mawashi uchi
• Shita tsuki
• Hiji uchi

Bloky:
• Mawashi uke
• Soto sune uke
• Uchi sune uke
• Hiji/hiza dvojtý blok
• Shuto uke

Kopy:
• Yoko geri keage
• Yoko geri
• Kanzetsu geri
• Mawashi geri

Kata:
• Shoshin no kata sono ichi
• Nage no kata sono ichi
• Kihon no kata sono ichi

Hody:
• Maki komi nage

Test síly:
• Techniky na lapách

Technika Sabaki(kontrola protivníka):
• Kontrola protivníka s mawashi uke, ura nage a maki komi nage

8. kyu – modrý pás

minimálně 4 měsíce stálého tréninku

Základní zadání:
• historie Karate-Do nebo Ashihara-Karate
• označení Kanku – logo stylu

Údery (tsuki, uchi):
• Jodan mawashi uchi
• Chudan mawashi uchi

Kopy (geri):
• Jikuashi geri
• Uchi momo geri
• Sankaku geri

Kata:
• Shoshin no kata sono ni

Test síly:
• Techniky na lapách

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• 4 základní pozice
• Kontrola protivníka po soto uke, gedan barai a sune uke – 4 pozice

7. kyu – modrý pás a žlutý pruh

minimálně 5 měsíců stálého tréninku

Kopy (geri):
• Kakato geri
• Ushiro geri

Kata:
• Kumite no kata sono ichi

Doplňující cvičení:
• Ibuki
• Nogare

Test síly:
• Techniky na lapách

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• Kontrola protivníka po jodan uke a shuto uke – 4 pozice

6. kyu – žlutý pás

minimálně 6 měsíců stálého tréninku

Bloky (uke):
• Hikkake

Kopy (geri):
• Kake geri

Kata:
• Nage no kata sono ni
• Kihon no kata sono ni

Test síly:
• Techniky na lapách

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• Kontrola protivníka po hikkake – 4 pozice

5. kyu – žlutý pás a zelený pruh

minimálně 8 měsíců stálého tréninku

Kopy (geri):
• Ushiro mawashi geri

Kata:
• Kumite no kata sono ni
• Shoshin no kata sono san

Test síly:
• Techniky na lapách

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• Kontrola protivníka pomocí různých úderných kombinací – 4 pozice

4. kyu – zelený pás

minimálně 1 rok stálého tréninku

Kopy (geri):
• Yoko stopping geri

Kata:
• Kumite no kata sono san
• Nage no kata sono san

Test síly:
• 30 kliků – seiken
• 50 sklapovaček
• Technika na lapách

Technika Sabaki (kontrola protivníka)
• Irimi- rozhodování o vzdálenosti a načasování
• Kombinování technik z různých vzdáleností

3. kyu – zelený pás a hnědý pruh

minimálně 1 rok stálého tréninku

Bloky (uke):
• Znalost stoppingových technik

Kopy (geri):
• Tobi hiza geri
• Tobi mae geri

Kata:
• Jissen no kata sono ichi
• Kihon no kata sono san

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• Kontrola protivníka po stoppingových technikách – 4 pozice

Kumite:
• 5 – zápasů s protivníkem po minutě

Test síly:
• 50 kliků – seiken
• 100 sklapovaček
• Techniky na lapách

2. kyu – hnědý pás

minimálně 1,5 roku stálého tréninku

Bloky (uke):
• Znalost jiných variací ashi barai

Kata:
• Kumite no kata sono yon

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• 1 minuta nepřetržitého útoku

Kumite:
10 – zápasů s protivníkem po minutě

Test síly:
• 50 kliků – seiken
• 20 kliků na prstech
• 100 sklapovaček

1. kyu – hnědý pás a černý pruh

minimálně 1,5 roku stálého tréninku

Kopy (geri):
• Tobi mawashi geri
• Tobi ushiro geri
• Tobi ushiro mawashi geri
• Tobi yoko geri

Kata:
• Nage no kata sono yon
• Jissen no kata sono ni

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• 2 minuty nepřetržitého útoku

Kumite:
15 – zápasů s protivníkem po minutě

Test síly:
• 50 kliků (seiken)
• 20 kliků na prstech
• 100 sklapovaček

1. dan – černý pás a zlatý pruh

minimálně 2 roky nebo více stálého tréninku

Goshin (sebeobrana):
• Znalost sebeobrany

Kata:
• Kumite no kata sono go
• Nage no kata sono san
• Jissen no kata sono ichi

Kumite:
• 20 – zápasů s protivníkem po minutě

Tameshiwari (rozbíjecí technika):
• Tameshiwari pomocí seiken, shuto a hiji
• Pro muže: 2 desky
• Pro ženy: 1 deska

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• 3 minuty nepřetržitého útoku

Test síly:
• 70 kliků (seiken)
• 20 kliků na prstech
• 150 sklapovaček
• 100 dřepů

2. dan – černý pás a 2 zlaté pruhy

minimálně 2 roky nebo více od stálého tréninku od poslední zkoušky

Kata:
• Jissen kata sono ni
• Kumite no kata sono go
• Nage no kata sono yon

Kumite:
• 25 – zápasů s protivníkem v po minutě

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• 4 minuty nepřetržitého útoku

Cvičení:
• 70 kliků (seiken)
• 20 kliků na prstech
• 150 sklapovaček
• 100 dřepů

3. dan – černý pás a 3 zlaté pruhy

minimálně 3 roky nebo více od stálého tréninku od poslední zkoušky

Kata:
• Jissen kata sono ni
• Nage no kata sono yon

Kumite:
• 30– zápasů s protivníkem v po minutě

Technika Sabaki (kontrola protivníka):
• 5 minut nepřetržitého útoku

Test síly:
• 100 kliků (seiken)
• 150 sklapovaček
• 100 dřepů

4. dan – černý pás a 4 zlaté pruhy

minimálně 3 roky nebo více od stálého tréninku od poslední zkoušky

Zkoušku na 4. dan provádí Kancho Hidenori Ashihara.

 

ZPĚT
× WhatsApp Chat