Historie Ashihara-Karate

HISTORIE ASHIHARA KARATE

Kancho Hideyuki Ashihara

     Nad studiem materiálů a údajů, které se týkají velkého japonského Mistra karate Hideyuki Ashihary, se může badatel dostat do svízelné situace, protože podobné údaje jsou buď velmi skrovné, a nebo zcela chybějí. Samozřejmě nemůže být tento stav spojován s tím, že tento pozoruhodný člověk byl málo znám, či jeho role ve společnosti málo důležitá.

     Odpověď se spíše skrývá v podstatě charakteru Mistra, který neuznával lehkou slávu a popularitu, často vytvářené tiskem a TV, jenž se vystříhával usilovných pokusů vybudování svého obrazu pomocí interview pro milióny, čímž si vysloužil mezi zvědavými novináři uctivou přezdívku „Mistr-fantom“, „Mistr-přízrak“. I bez novinových článků a televizních pořadů si Učitel vydobyl skutečnou slávu v Japonsku a po celém světě jako zakladatel nového stylu boje a organizace, která pokračuje v jím vytýčené cestě i po jeho smrti.

     Hideyuki Ashihara se narodil 5. prosince 1944 v japonské prefektuře Hirošima. Od dětství se velmi zajímal o bojová umění, studoval starobylé i současné japonské styly. Právě na tu dobu nevídaná houževnatost a vytrvalost mladého Hideyuki, často hraničící s tvrdohlavostí, začaly záhy přinášet významné výsledky. Díky své velké pracovitosti dokázal mladý Ashihara, který se nijak zvlášť nelišil ani růstem ani přírodní silou od svých vrstevníků, dosáhnout velkých úspěchů a zasloužit se i pozornost známých mistrů Japonska.

     V roce 1961 se stal žákem známého Mistra Masutatsu Oyamy – učitele stylu Kyokushinkai karate. Úspěchy Hideyuki Ashihary při výuce Kyokushinkai karate byly natolik velké, že se již po několika letech trénování, když dosáhl věku 20 let, stal členem vedení organizace Kyokushinkai karate, a zároveň byl držitelem na své roky vysokého stupně – Černého pásu – 3. danu. Tato skutečnost jistě dokazuje, že již v té době, nehledě na jeho nízký věk, pochopil Hideyuki Ashihara podstatu jednoho z nejtvrdších a progresivních bojových umění 60. let minulého století – Kyokushinkai karate – cestou houževnatého sebezdokonalování se v technice stylu a fyzických cvičení.

     V březnu 1967 začal pracovat Sensei Ashihara jako zkušební instruktor Kyokushinkai karate v Shikotě. Práci začal doslova „od nuly“, navíc musel začít soupeřit s učiteli ostatních stylů, které se již pevně etablovaly v této prefektuře. Avšak, obtíže a nesnáze pouze stimulovaly charakterové vlastnosti Hideuki Ashihary – houževnatost a vytrvalost, a brzy museli ostatní učitelé uznat existenci nového Dojo v Shikotě. Po třech letech, od června 1970, se začíná dlouhá etapa v práci Hideyuki Ashihara v organizaci Kyokushinkai v Yawantahanu.

     Právě v tomto období dosahují jeho dovednost a autorita v Kyokushinkai nejvyššího stupně: díky mnohaleté a velmi důležité práci vedoucího instruktora Organizace, je Hideyuki udělen samotným zakladatelem Masutatsu Oyamou jedno z nejvyšších mistrovských ocenění – „8. Dan“. Mezi jeho žáky nacházíme známe instruktory a mistry Kyokushinkai karate, např.: God, Royama, Ninomiya, Nishiyama, Ishya, Miura, Hosegawa a mnohé jiné, kteří jsou hrdostí tohoto směru Budo-karate. Ale právě díky významu jím dosahovaných výsledků a výšky svého postavení v klanu vedoucích mistrů Kyokushinkai se začínají mezi Hideyuki Ashiharou a nejvyšším vedením Kyokushinkai neshody, které mají, podle mínění autora, dvě základní příčiny. Za prvé: bezprecedentním byla ta skutečnost, že měl Hideyuki Ashihara, bez ohledu na jeho mládí, vysoký dan. Mistr v té době dosáhl teprve středního věku a podle japonských tradic to znamenalo pouhý vstup na cestu k dosažení skutečného mistrovství. Avšak výsledky, které protiřečily tradicím, a perspektivy blízké budoucnosti měly být ještě více udivující. V této souvislosti v něm mnozí viděli závažného konkurenta v hierarchii organizace Kyokushinkai a dokonce i nástupce samotného Masutatsu Oyamy. Všechny údaje vypadají dostatečně hodnověrně, protože koncem 70. let minulého století japonský tisk často psal jména velkého zakladatele a mladého, ale již slavného žáka, vedle sebe. A jestli k tomu přidáme ještě nesnášenlivý charakter samotného Hideyuki Ashihary, pak je možné si dostatečně dobře představit, nakolik se mohly zhoršit jeho vztahy s ostatními mistry organizace Kyokushinkai.

     Další, závažný důvod, se skrývá v reakci zakladatele Kyokushinkai na časté vyslovování názoru Hideyuki Ashihary ohledně nutnosti reformovat technické základy Kyokushinkai karate. V roli hlavního Instruktora perfektně ovládal techniku Kihon a Kata, a proto došel k mínění, že je nutné provést změny, aby bylo dosaženo dalšího progresu v rozvoji stylu. Ale tyto iniciativy nenašly podporu u zakladatele a po skoro desetileté etapě práce v HONBU Kyokushinkai opouští Hideyuki Ashihara se svými několika slavnými žáky Organizaci a tímto okamžikem je datován samostatný postup po nové cestě.

     V lednu 1979 bylo ve městě Matsuyama na jihu Japonska založeno Dojo, které se poté stalo hlavním střediskem (HONBU) nové organizace, založené Hideyuki Ashiharou. Mistr po svém odchodu z organizace Kyokushinkai zakládá již v září 1980 svou organizaci – New International Karate Organisation Ashihara-Karate Kaikan. Název je možné přeložit jako „Nová Mezinárodní Organizace karate – svaz Ashihara karate“. V této souvislosti je důležité upozornit na následující: v názvu je uváděno „nová“ a rovněž je použito jméno samotného Mistra. Obě změny v názvu organizace vkládají velkou odpovědnost na jejího zakladatele.

     Během následujících 5 let pracuje Hideyuki Ashihara houževnatě nad vytvořením principielně nového stylu kontaktního boje, jehož základ tvoří principy reálného souboje.Při práci nad základy stylu přichází Mistr k závěru, že: „základem školy je Kihon (základní technika) a jejím vrcholem je Kumite (souboj), které mezi sebou musejí být dostatečně provázány právě na úrovni tréninkového programu“. Velké zkušenosti instruktora a intuice Mistra napověděly Hideuki Ashiharovi řešení. Nad analýzou stovek soubojů známých přeborníků, kterými byli jeho žáci Ninomyia a Ishia, stanovil, že úspěšnost výkonu bojovníka na tatami určuje umění správně se pohybovat a používat svou převahu, nad houževnatostí při útoku a fyzickou silou.

     Hideuki Ashihara staví jako hlavní princip svého stylu metodu „Sabaki“, což v překladu z japonštiny může znamenat současně „pohyb“ a „rozhodování“. Tento princip mu dovolil úspěšně plnit úkoly při výuce praktických aspektů karate. Popularita Ashihara karate rychle roste a Hideyuki Ashihara je nucen vytvořit několik výukových videofilmů a knih o technice stylu, které přinášejí autorovi celosvětovou slávu a věhlas.

     Vysokou autoritu Mistra v plné míře potvrzuje ta skutečnost, že během dlouhé řady let byl spolupracovníkem Policejní Akademie Japonska, jako Hlavní instruktor. Podobná funkce mohla být vedením Akademie nabídnuta jen skutečně významnému Mistrovi, protože výběr mezi specialisty různých bojových umění je v této zemi větší než kdekoli jinde. Nehledě na to, že Hideyuki Ashihara odmítal všechny ostatní styly a velmi pohrdavě se choval k jejich instruktorům a mistrům, protože je považoval za přívržence zastaralých kánonů, vedoucí představitelé uznávaných organizací bojových umění Japonska se na Zasedání dohodli o udělení Kancho Hideyuki Ashihara nejvyššího stupně v karate – 10. danu.

     Začátkem 90. let minulého století pokračuje organizace Kancho Ashihara (NIKO) ve svém rozvoji, se zdravotní stav samotného Mistra se začal zhoršovat. Nehledě na veškerou péči se stav zlepšuje jen zřídka a na velmi krátkou dobu. A v dubnu 1995, takřka rok po smrti velikého Mistra Kyokushinkai Masutatsu Oyama, zemřel i jeho velký žák. Japonský tisk psal, že se velký smutek usídlil v srdci každého, kdo spojil svůj život s bojovým uměním, protože za tak krátkou dobu, pouze jednoho roku, „pohasly dvě slunce, osvěcující cestu miliónům.“ Hideyuki Ashihara vstoupil do historie jako jeden z nejzáhadnějších a mladých Mistrů, který dokázal za svůj krátký život obsáhnout nejvyšší pravdy bojového umění.

Kancho Hidenori Ashihara

Až Kancho Hideyuki Ashihara zemřel tak jeho syn, Hidenori Ashihara převzal velení nad organizací NIKO. Hidenori Ashihara je dodnes druhý Kancho a pořád vede organizaci NIKO, která stále roste a skládá se z více než 160 oddílů v Japonsku a více než ze 170 oddílů v celém světě. Kancho Hidenori Ashihara provádí aktivní práci pro popularizaci stylu Ashihara karate v celém světě. Kancho se  každoročně zúčastní v evropském letním táboru a každé 2 roky na mistrovství světa provádí semináře pro instruktory. Každé dojo má přímí kontakt k Honbu v Matsuyama City a všichni vedoucí mají zodpovědnost za dojo, protože ho reprezentují. Sensei Arsen Bultaev má branch kontrakt z Honbu od roku 1997 a všichni členi sportovního klubu Katana mají oficiální kvalifikaci a mají možnost se zúčastnit všech akcí, které provádí NIKO.  

ZPĚT
× WhatsApp Chat